Studieressurser for Databaser

Studieressurser for Databaser

Studieressurser for Databaser Digitalt Design — Typografi — Illustrasjon Disse infografene er ment å bryte ned å gjøre det lettere å lære om databasesystem. Jeg lagde dem, på eget initativ, for faget Databaser, som er for både studenter på linjen multimedieteknologi...