Studieressurser for Databaser

Digitalt Design — Typografi — Illustrasjon

Disse infografene er ment å bryte ned å gjøre det lettere å lære om databasesystem.
Jeg lagde dem, på eget initativ, for faget Databaser, som er for både studenter på linjen multimedieteknologi og -design samt datateknikk ved UiA. For å komme frem til hvor fokuset mitt burde ligge og for kvalitetssikring, samarbeidet jeg tett med foreleseren gjennom hele prosessen.