Multimediedesign

Layout — Grafisk Design — Typografi

Her ser du et lite utvalg av min eksamen i Mediedesign ved Universitetet i Agder. I oppgaven fikk vi et word-dokument med tekst, som vi så skulle lage om til en bok. Det betydde vi måtte bestemme farger, fonter, visuelt preg, samt å dele inn kapitler og lingende med passende undertitler og finne passende illustrasjoner. Jeg bestemte meg for å i tillegg stå for alle illustrasjonene selv, selv om dette gjorde arbeidet enda mer krevende på den lille tiden vi hadde på prosjektet. Arbeidet er for det meste gjort i InDesign, mens til illustrasjonene er det photoshop og illustrator jeg har brukt.