Hi Sweetie

Typografi — Grafisk design — Foto

Dette er et personlig prosjekt hvor jeg ønsket å eksperimentere med typografi og «analogt design». For å få til dette helte jeg en halv pose sukker utover et bord, for så å bruke diverse improviserte verktøy for å skulpturere bokstavene.

I ettertid gjorde jeg litt retusjering i photoshop, blant annet for å få frem bokstavene enda tydeligere, samt litt fargekorreksjon og fjerning av uønskede skygger som ikke kunne unngås under selve shooten. En kan se her hvordan det så ut underveis.

Dette er et personlig prosjekt hvor jeg ønsket å eksperimentere med typografi og «analogt design». For å få til dette helte jeg en halv pose sukker utover et bord, for så å bruke diverse improviserte verktøy for å skulpturere bokstavene. I ettertid gjorde jeg litt retusjering i photoshop, blant annet for å få frem bokstavene enda tydeligere, samt litt fargekorreksjon og fjerning av uønskede skygger som ikke kunne unngås under selve shooten. En kan se her hvordan det så ut underveis.